099-4544744Mon - Sat 8.00/18.00

 • วันที่1 นครนายก เขื่อนขุนด่านปราการชล ล่องแก่งนครนายก

  07.00 น. นัดพบที่ปั้ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยทีมงานบีโม่ทัวร์คอยให้การตอนรับ (บริการขนมปังพร้อมน้ำดื่ม) กรุ๊ปเหมารถรับถึงบ้าน

  08.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่นครนายก

  10.00 น. เดินทางถึง เขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนคอนกรีตอัดบดยาวที่สุดในในโลก จากนั้นนำท่านนั่งรถรางชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศสันเขื่อนที่สวยงาม อิสระล่องเรือชมน้ำตกเขาช่องลม (ล่องเรือไม่รวมในราคาทัวร์)

  12.00 น บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1)

  13.00 น. นำท่านเดินทางไปล่องแก่งแม่น้ำนครนายก

  14.00 น. จากนั้นนำท่านเช็กอินเข้าที่พัก ภูสักธารรีสอร์ท หรือเทียบเท่า อิสระให้เล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย

  18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • วันที่ 2 วัดพราหมณี วัดจุฬาวนาราม ซุ้มอุโมงค์ต้นไผ่ Montreux cafe and farm

  07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้านครนายก บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

  10.00 น. เช็คเอาท์ที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางไป วัดพราหมณี นมัสการหลวงพ่อปากแดง จากนั้นแวะซื้อของฝากนครนายก

  12.00 น อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย หลังอาหารนำท่านเดินทางไป วัดจุฬาวนาราม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจกับ ซุ้มอุโมงค์ต้นไผ่

  15.00 น. ปิดท้ายทริปด้วยการพาท่านไป Montreux cafe and farm เป็นคาเฟ่สไตล์โรงนาและสวนมีทั้งทุ่งนาและบ่อปลา ภายในมีจุดถ่ายรูปชิคๆมากมาย

  16.00 น. เดินทางกลับบางพลี

  18.00 น. เดินทางถึงบางพลีโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงานบีโม่ทัวร์

 • หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยลูกค้าเป็นหลัก

ราคา 3,200 บาท

อัตรานี้รวม

- ค่ารถตู้ VIP

- ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

- ค่าอาหาร 3 มื้อ

- สเปย์แอลกอฮอล์แบบพกพา / Tagติดกระเป๋า

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

- ค่ากิจล่องแก่งแม่น้ำนครนายก

- ค่ารถรางชมเขื่อน

- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท ตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

- รายการท่องเที่ยวนอกเหนือจากโปรแกรม

- พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้

- ค่าทิปไกด์ไทย ไม่บังคับ

- รายการอาหารนอกเหนือจากเมนู รวมถึงการนำเข้าของเครื่องดื่มที่นำเข้าไปทานในร้าน

- อาหารและเครื่องดื่มภายในห้องพัก รวมถึงบริการเสริมต่างๆ

- ค่าซักรีด

- Vat 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

วีธีการจองทัวร์

1. แจ้งรหัสโปรแกรมที่ลูกค้าสนใจ ได้ที่เบอร์ด่วน 099-4544744 เบอร์Office 02-0237270 หรือที่ LINE ไอดี bemotour

2. สอบถามที่นั่งที่ว่าง

3.จากนั้นทำการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อวางมัดจำ ท่านล่ะ 3,000 บาท

ส่วนที่เหลือ อีก 2,900 บาท ชำระวันเดินทาง

4. ส่งสลิปโอนเงินมาที่ E-mail : bemotour21@gmail.com หรือ Line ID : bemotour พร้อมระบุชื่อ เบอร์โทร ติดต่อกลับและเบอร์สำรอง

5. ส่งชื่อ นามสกุล พร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิกที่จะเดินทางทุกท่าน เพื่อทำประกันภัยก่อนการเดินทาง

โอนมัดจำได้ที่เลขบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ 9407148320 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารไทยพานิช 4063973563 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารกรุงไทย 6612030933 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารกสิกรไทย 1141773530 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ธนาคารกรุงไทย 0170264769 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ในกรณีลูกค้าต้องการยกเลิกการจองทัวร์

ทางทีมงานต้องขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ เนื่องจากทีมงานได้ส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะ จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานไม่สามารถคืนเงินมัดจำลูกค้าได้

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดภายใน 7 วัน

8,9

Fabulous (Based on 34 reviews)

Vero consequat cotidieque ad eam. Ea duis errem qui, impedit blandit sed eu. Ius diam vivendo ne.