099-4544744Mon - Sat 8.00/18.00

โปรแกรม MH220 ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 4 วัน 2 คืน 5,600 บาท by Bemotour

 • วันที่1 กรุงเทพ แม่ฮ่องสอน

  19.00 น. นัดพบที่ปั้ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยทีมงานบีโม่ทัวร์คอยให้การตอนรับ (บริการขนมปังพร้อมน้ำดื่ม)

  20.00 น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ออบหลวง

 • วันที่2 ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล วัดจองคำและจองกลาง พระธาตุดอยกองมู

  07.00 น. เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติออบหลวง

  07.30 น. บริการอาหารเช้า ( มื้อที่ 1) ที่ร้านหน้าอุทยานออบหลวงซึ่งจุดนี้เป็น Unseen in Thailand ชมแกรนด์แคนยอนเมืองไทยสามารถขึ้นไปชมทิวทัศน์บริเวณสะพานเชื่อมภูเขาสองลูกเข้าด้วยกันสามารถเห็นวิวได้กว้างไกล

  09.00 น. จากนั้นเดินทางไปยังสวนสนบ่อแก้วชมทิวทัศน์ของสวนสนสามใบที่ขึ้นในระดับน้ำทะเลที่ 1,000 เมตรขึ้นไปปลูกเป็นแถวแนวยาวสวยงาม

  10.30 น.นำชมถ้ำแก้วโกมลหรือถ้ำหิมะน้ำแข็ง ซึ่งเป็นหนึ่งใน Unseen in Thailand ผลึกแร่ที่ใสซึ่งเป็นหินงอกหินย้อยสวยงาม เป็นที่ประทับใจ

  12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

  14.00 น เข้าชมทุ่งดอกบัวตอง แห่งดอยแม่อูคอ ดอยที่เต็มไปด้วยดอกบัวตองสีเหลืองเต็มดอย(ดอกบัวตองจะบานช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนและจะชมได้ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนหลังจากนั้นจะนำชมถ้ำปลาเพื่อทดแทนทุ่งดอกบัวตอง)

  17.00 น. นำท่านนมัสการพระธาตุดอยกองมู พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน จากนั้นเดินทางไปเที่ยวชมวัดจองคำและจองกลาง วัดที่มีศิลปะแบบล้านนา สถาปัตยกรรมที่คงความเป็นล้านนา หลังคาที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนาสามารถชมได้จากวัดที่อยู่ใจกลางเมืองแห่งนี้

  18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • วันที่3 ปางอุ๋ง หมู่บ้านรักไทย วัดน้ำฮู ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ จุดชมวิวจ่าโบ่ ถนนคนเดินปาย

  05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าเมืองแม่ฮ่องสอนจากนั้นนำท่านไปสัมผัสหมอกยามเช้าเหนือลำน้ำโครงการพระราชดำริ ปางอุ๋ง ชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลสาบ กับบรรยากาศสุดโรแมนติก จากนั้นเดินทางเข้าชมหมู่บ้านรักไทยหมู่บ้านที่มีเขตแดนติดพม่า ชมบ้านดินภูมิปัญญาท้องถิ่น

  08.00 บริการอาหารเช้า ( มื้อที่ 4)

  09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ภูโคลน โคลนบริสุทธิ์ที่รักษาผิวหน้าได้อย่างดี (ค่าบริการไม่รวมในโปรเเกรมทัวร์) จากนั้นนำท่านไปชมสะพานซูตองเป้นั้น ที่สร้างขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านในหมู่บ้านกุงไม้สักที่ช่วยกันสานไม้ไผ่เป็นแผ่นทอดยาว ข้ามทุ่งนาที่เจ้าของที่อุทิศผืนนาถวายให้แก่วัด กลายเป็นสะพานไม้ไผ่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านกุงไม้สักและสวนธรรมภูสมะ มีขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร

  11.00 น. นำท่านเดินทางไป จุดชมวิวจ่าโบ่ หรือ ชุมชนจ่าโบ่

  12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ( มื้อที่ 5) จากนั้นเดินทางต่อไปยังปาย

  14.30 น. นำท่านนมัสการ พระอุ่นเมือง ที่วัดน้ำฮูซึ่งสามารถเปิดเศียรและมีน้ำมนต์ซึมตลอดเวลา จากนั้นนำท่านเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ชมบ้านดิน ชิมชา ต่อด้วยพาท่านไปชมสะพานเหล็กประวัติศาสตร์ สะพานข้ามแม่น้ำปาย

  18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหารเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระในการเที่ยวถนนคนเดินปาย

 • วันที่ 4 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จุดชมวิวกิ่วลม โป่งเดือด กาดทุ่งเกวียน

  06.00 น. เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าที่จุดชมวิวกิ่วลม เป็นจุดชมวิวที่สวยและมีชื่อเสียง

  07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) จากนั้นเดินทางต่อไปยังโป่งเดือด Unseen in Thailand ชมน้ำพุเดือดพุ่งจากใต้ดินขึ้นมา 1-2 เมตร

  12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ( มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพ

  13.00 น. แวะซื้อของฝากที่ กาดทุ่งเกวียน

  23.00 น. ถึง กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

วีธีการจองทัวร์

1. แจ้งรหัสโปรแกรมที่ลูกค้าสนใจ ได้ที่เบอร์ด่วน 099-4544744 เบอร์Office 02-0237270 หรือที่ LINE ไอดี bemotour

2. สอบถามที่นั่งที่ว่าง

3. จากนั้นทำการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อวางมัดจำ ท่านล่ะ 1,000 บาท และชำระมัดจำเพิ่มก่อนการเดินทาง 7 วัน อีก ท่านล่ะ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือ อีก 2,600 บาท ชำระวันเดินทาง

ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

4. ส่งสลิปโอนเงินมาที่ E-mail : bemotour21@gmail.com หรือ Line ID : bemotour พร้อมระบุชื่อ เบอร์โทร ติดต่อกลับและเบอร์สำรอง

5. ส่งชื่อ นามสกุล พร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิกที่จะเดินทางทุกท่าน เพื่อทำประกันภัยก่อนการเดินทาง

โอนมัดจำได้ที่เลขบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ 9407148320 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารไทยพานิช 4063973563 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารกรุงไทย 6612030933 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารกสิกรไทย 1141773530 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ธนาคารกรุงไทย 0170264769 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ในกรณีลูกค้าต้องการยกเลิกการจองทัวร์

ทางทีมงานต้องขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ เนื่องจากทีมงานได้ส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะ จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานไม่สามารถคืนเงินมัดจำลูกค้าได้

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดภายใน 7 วัน

8,9

Fabulous (Based on 34 reviews)

Vero consequat cotidieque ad eam. Ea duis errem qui, impedit blandit sed eu. Ius diam vivendo ne.

First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide