099-4544744Mon - Sat 8.00/18.00

โปรแกรม NA220 น่าน 4 วัน 2 คืน by Bemotour

 • วันที่1 น่าน

  18.00 น. นัดพบที่ปั้ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยทีมงานบีโม่ทัวร์คอยให้การตอนรับ (บริการขนมปังพร้อมน้ำดื่ม)

  19.00 น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่เมืองน่าน

 • วันที่2 ดอยเสมอดาว ผาชู้ เสาดินนาน้อย พระธาตุแช่แห้ง วัดมิ่งเมือง อุโมงค์ลีลาวดี พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วัดภูมินทร์

  05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าเมืองน่าน ถึงอุทยานศรีน่าน นำคณะทัวร์ขึ้นไปชมทะเลหมอกยามเช้าที่ ดอยเสมอดาว สัมผัสแสงแรกของวันใหม่ ให้ท่านได้ถ่ายรูปอย่างจุใจ

  07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่1) (โจ๊ก กาแฟ โอวัลติน) จากนั้นเดินทางต่อไปยัง จุดชมวิวผาชู้ ชมสายเสาธงที่ยาวที่สุดในโลก และนำท่านออกเดินทางสู่ เสาดินนาน้อย มีลักษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้ม รูปทรงต่าง ๆ กันไป บ้างเป็นแท่งแหลม บ้างเป็นแท่งมนกลม คล้ายกับแพะเมืองผีที่ จ. แพร่ จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางสู่เมืองน่าน

  11.00 น. นำท่านนมัสการพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ

  12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) ข้าวซอยอาหารพื้นเมือง

  13.00 น.นำคณะเดินทางไปนมัสการศาลหลักเมืองน่าน ที่วัดมิ่งเมืองภายในมีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ วัดมิ่งเมือง ตั้งชื่อตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิ่งเมือง จากนั้นเช็กอินเข้าที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

  16.00 น.นำคณะถ่ายรูปอุโมงค์ลีลาวดีที่อยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่านจากนั้นนำท่านไปนมัสการพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัว ประดับอยู่โดยรอบ รวมทั้งหมด 24 เชือก ช้างแต่ละตัวโผล่ส่วนหัวลอย จากนั้นนำท่านไป วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง แสดงเรื่องราวชาดก วิถีชีวิตและตำนานพื้นบ้านของชาวน่านในอดีต ให้ท่านได้ถ่ายภาพปู่ม่านย่าม่านหรือภาพกระซิบรัก

  18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระในการท่องเที่ยวตัวเมืองน่าน

 • วันที่ 3 พระธาตุเขาน้อย หมู่บ้านสะปัน คาเฟ่หยุดเวลา บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

  07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

  08.00 น. นำคณะทัวร์ไปนมัสการพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่อ อิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา และท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ณ วัดพระธาตุเขาน้อยแห่งนี้ จากนั้นนำคณะทัวร์เดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านสะปัน ชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของท้องนาข้าวที่เขียวขจีได้ในช่วงทำนาฤดูฝน โดยใช้เส้นทางหมายเลข 1081 เมื่อถึงหมู่บ้านสะปัน นำท่านไปชิมกาแฟที่ร้านคาเฟ่หยุดเวลา จากระเบียงคาเฟ่ท่านสามารถชมวิวหมู่บ้านสะปันได้จากจุดนี้

  11.00 น นำท่านไปชมบ่อเกลือสินเธาว์โบราณ ที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้น อายุกว่า 800 ปี

  12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)

  13.00 น.เดินทางสู่เส้นทางถนนลอยฟ้าน่านไปอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ไปชมต้นชมพูภูคา ที่เป็นพันธุ์ไม้หายากและมีที่นี่แห่งเดียว แวะถ่ายรูปเช็กอินถนนหมายเลข 3 ระหว่างแวะให้ถ่ายป้าย 1715 ซึ่งเป็นจุดแวะพักระหว่างทางที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จากนั้นเดิมทางกลับที่พักอำเภอปัว

  17.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหารเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • วันที่ 4 วัดศรีมงคล หมู่บ้านหัตถกรรมไทลื้อ วัดหนองบัว

  07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7)

  08.00 น. นำคณะทัวร์ไปวัดศรีมงคล (ก๋ง) ให้คณะทัวร์ได้ไหว้พระพร้อมถ่ายรูปเช็กอินชมวิวทุ่งนาที่เขียวขจีในช่วงหน้าฝน จากนั้นเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านหัตถกรรมไทลื้อ ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา ซึ่งอพยพมาจากสิบสองปันนา เลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามภายในวิหาร วัดหนองบัว

  10.00 น.เดินทางต่อไปยัง ร้านกาแฟ จังเกิล เดอคาเฟ่ บ้านถวาย ให้ท่านได้ถ่ายรูปเช็กอินกับบรรยากาศทุ่งนา จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองลำพูน

  12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพ

  23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงานบีโม่ทัวร์

วีธีการจองทัวร์

1. แจ้งรหัสโปรแกรมที่ลูกค้าสนใจ ได้ที่เบอร์ด่วน 099-4544744 เบอร์Office 02-0237270 หรือที่ LINE ไอดี bemotour

2. สอบถามที่นั่งที่ว่าง

3. จากนั้นทำการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อวางมัดจำ ท่านล่ะ 1,000 บาท และชำระมัดจำเพิ่มก่อนการเดินทาง 7 วัน อีก ท่านล่ะ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือ อีก 2,500 บาท ชำระวันเดินทาง

ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

4. ส่งสลิปโอนเงินมาที่ E-mail : bemotour21@gmail.com หรือ Line ID : bemotour พร้อมระบุชื่อ เบอร์โทร ติดต่อกลับและเบอร์สำรอง

5. ส่งชื่อ นามสกุล พร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิกที่จะเดินทางทุกท่าน เพื่อทำประกันภัยก่อนการเดินทาง

โอนมัดจำได้ที่เลขบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ 9407148320 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารไทยพานิช 4063973563 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารกรุงไทย 6612030933 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารกสิกรไทย 1141773530 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ธนาคารกรุงไทย 0170264769 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ในกรณีลูกค้าต้องการยกเลิกการจองทัวร์

ทางทีมงานต้องขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ เนื่องจากทีมงานได้ส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะ จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานไม่สามารถคืนเงินมัดจำลูกค้าได้

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดภายใน 7 วัน

First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide