099-4544744Mon - Sat 8.00/18.00

โปรแกรม ST220 หลีเป๊ะ 5 วัน 2 คืน by Bemotour

 • วันที่1 กรุงเทพ สตูล

  18.00 น. นัดพบที่ปั้ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยทีมงานบีโม่ทัวร์คอยให้การตอนรับ (บริการขนมปังพร้อมน้ำดื่ม)

  19.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองสตูล ท่าเรือปากบารา

 • วันที่2 ปากบารา ตะรุเตา เกาะไข่ หลีเป๊ะ

  07.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

  10.30 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา เตรียมตัวเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

  11.00 น. นำคณะลงเรือเพื่อเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่เกาะตะรุเตาหลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะไข่ นำท่านชมซุ้มประตูหิน ถ่ายรูปจนจุใจ จากนั้นเดินทางต่อไปยังเกาะหลีเป๊ะ

  12.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) จากนั้นเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

  16.00 น. นำท่านแวะเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเล ชมวิถีความเป็นอยู่ชาวเล (เผ่าอุรักลาโว้ย) จากนั้นนำคณะเดินเล่น walking Street หลีเป๊ะ

  18.30 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • วันที่ 3 หินซ้อน เกาะดง อ่าวไผ่ เกาะลองกวย หาดทรายขาว เกาะราวี เกาะหินงามร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง

  07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

  08.00 น. นำท่านเดินลงเรือหางยาว เตรียมออกเดินทางสู่เกาะดง หินซ้อน ชมปฎิมกรรมหินและดำผิวน้ำ ดูปะการัง อย่างจุใจ

  10.30 น. เดินทางต่อไปยังอ่าวไผ่ เกาะลองกวย อิสระกับการเล่นน้ำชมปลานานชนิด

  12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) ณ ชายหาดเกาะลองกวย

  13.00 น. เดินทางต่อไปยังหาดทรายขาว เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหาดพร้อมกับชมปลานานาชนิด หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง เกาะยาง และนำท่านเดินทางสู่เกาะหินงามชมหาดหินอันสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และโลกใต้ท้องทะเลฝั่งอันดามัน ที่ร่องน้ำจาบัง

  16.30 น. จากนั้นนำท่านสู่เกาะอาดัง ถ่ายภาพอย่างจุใจ และเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

  18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • วันที่ 4 หลีเป๊ะ ปากบารา

  07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7)

  08.00 น. เก็บสัมภาระเตรียมตัวอำลาเกาะหลีเป๊ะ

  09.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

  10.30 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบาราจากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพ

  12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 8) หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพ

  18.00 น. แวะรับประทานอาหารเย็นระหว่างทางคณะทัวร์จ่ายเอง

 • วันที่ 5 กรุงเทพ

  06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงานบีโม่ทัวร์

วีธีการจองทัวร์

1. แจ้งรหัสโปรแกรมที่ลูกค้าสนใจ ได้ที่เบอร์ด่วน 099-4544744 เบอร์Office 02-0237270 หรือที่ LINE ไอดี bemotour

2. สอบถามที่นั่งที่ว่าง

3. จากนั้นทำการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อวางมัดจำ ท่านล่ะ 3,000 บาท และชำระมัดจำเพิ่มก่อนการเดินทาง 7 วัน อีก ท่านล่ะ 3,000 บาท ส่วนที่เหลือ อีก 2,600 บาท ชำระวันเดินทาง

ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

4. ส่งสลิปโอนเงินมาที่ E-mail : bemotour21@gmail.com หรือ Line ID : bemotour พร้อมระบุชื่อ เบอร์โทร ติดต่อกลับและเบอร์สำรอง

5. ส่งชื่อ นามสกุล พร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิกที่จะเดินทางทุกท่าน เพื่อทำประกันภัยก่อนการเดินทาง

โอนมัดจำได้ที่เลขบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ 9407148320 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารไทยพานิช 4063973563 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารกรุงไทย 6612030933 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารกสิกรไทย 1141773530 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ธนาคารกรุงไทย 0170264769 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ในกรณีลูกค้าต้องการยกเลิกการจองทัวร์

ทางทีมงานต้องขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ เนื่องจากทีมงานได้ส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะ จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานไม่สามารถคืนเงินมัดจำลูกค้าได้

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดภายใน 7 วัน

8,9

Fabulous (Based on 34 reviews)

Vero consequat cotidieque ad eam. Ea duis errem qui, impedit blandit sed eu. Ius diam vivendo ne.

First slide
First slide
First slide
First slide
First slide