099-4544744Mon - Sat 8.00/18.00

โปรแกรม KC221 กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน 2,950 บาท by Bemotour

 • วันที่ 1 วัดถ้ำเสือ Meena Cafe ต้นจามจุรียักษ์

  06.00 น. นัดพบที่ปั้ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยทีมงานบีโม่ทัวร์คอยให้การตอนรับ (บริการขนมปังพร้อมน้ำดื่ม)

  06.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่กาญจนบุรี

  09.00 น. เดินทางถึงอำเภอท่าม่วง นำท่านไป วัดถ้ำเสือ นมัสการหลวงพ่อชินประทานพร รอบองค์พระมีเรือนแก้วครอบลักษณะเดียวกับพระพุทธชินรา ที่ตั้งของวัดล้อมรอบไปด้วยทุ่งนา ให้ท่านได้อิ่มบุญอิ่มใจ จากนั้นนำท่านไปแวะจิบกาแฟร้าน Meena Cafe

  11.00 น. นำท่านเดินทางไปชมต้นจามจุรียักษ์ อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของกาญจนบุรี ซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปี ให้ท่านได้ชมความงดงามและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

  12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) บนแพริมแม่น้ำแคว

  13.00 น. จากนั้นนำคณะทัวร์มุ่งหน้าสู่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

  14.00 น. นำท่านไปจิบกาแฟที่ร้าน Kan Machi คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ

  15.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางไปเช็กอินเข้าที่พัก มาร์กาญ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักผ่อน ตามอัธยาศัย

  17.00 น. นำท่านชมเมืองเก่าบ้านปากแพรก อายุ 177 ปี สถาปัตยกรรมแนวชิโนโปตุกีส เมืองกาญจนบุรี (ทุกวันเสาร์จะมีถนนคนเดิน) อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

  19.00 น. เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • วันที่ 2 ถ้ำกระแซ เขื่อนศรีนครินทร์ น้ำตกเอราวัณ

  07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากาญจนบุรี บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2)

  08.00 น. นำท่านเดินทางไป ถ้ำกระแซ ภายในถ้ำแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่พักของเชลยศึกเมื่อครั้งสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะไทย-พม่า สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากไหว้พระเสร็จแล้วให้ท่านถ่ายรูปทางรถไฟสายมรณะ

  10.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางไปเขื่อนศรีนครินทร์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปวิวสันเขื่อน

  12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 3)

  13.00 น. จากนั้นนำคณะทัวร์ไปสัมผัสธรรมชาติที่ น้ำตกเอราวัณ อิสระให้ท่านได้เล่นน้ำตามอัธยาศัย และชื่นชมความงดงามของน้ำตกหินปูนทั้ง 7 ชั้น

  15.30 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพมหานครระหว่างทางแวะให้ท่านซื้อของฝาก

  18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงานบีโม่ทัวร์

อัตรานี้รวม

- ค่ารถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

- ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

- ค่าอาหาร 3 มื้อ

- ค่าน้ำดื่มและขนมคบเคี้ยวตลอดการเดินทาง)

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ

- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

- รายการท่องเที่ยวนอกเหนือจากโปรแกรม

- พักเดี่ยวเพิ่ม 600 บาท

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้

- ค่าทิปทีมงาน ท่านล่ะ 200 บาท

- รายการอาหารนอกเหนือจากเมนู รวมถึงการนำเข้าของเครื่องดื่มที่นำเข้าไปทานในร้าน

- อาหารและเครื่องดื่มภายในห้องพัก รวมถึงบริการเสริมต่างๆ

- ค่าซักรีด

- Vat 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

วีธีการจองทัวร์

1. แจ้งรหัสโปรแกรมที่ลูกค้าสนใจ ได้ที่เบอร์ด่วน 099-4544744 เบอร์Office 02-0237270 หรือที่ LINE ไอดี bemotour

2. สอบถามที่นั่งที่ว่าง

3. จากนั้นทำการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อวางมัดจำ ท่านล่ะ 1,500 บาท

ส่วนที่เหลือ อีก 1,450 บาท ชำระวันเดินทาง

4. ส่งสลิปโอนเงินมาที่ E-mail : bemotour21@gmail.com หรือ Line ID : bemotour พร้อมระบุชื่อ เบอร์โทร ติดต่อกลับและเบอร์สำรอง

5. ส่งชื่อ นามสกุล พร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิกที่จะเดินทางทุกท่าน เพื่อทำประกันภัยก่อนการเดินทาง

โอนมัดจำได้ที่เลขบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ 9407148320 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารไทยพานิช 4063973563 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารกรุงไทย 6612030933 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารกสิกรไทย 1141773530 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ธนาคารกรุงไทย 0170264769 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ในกรณีลูกค้าต้องการยกเลิกการจองทัวร์

ทางทีมงานต้องขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ เนื่องจากทีมงานได้ส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะ จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานไม่สามารถคืนเงินมัดจำลูกค้าได้

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดภายใน 7 วัน


First slide
First slide
First slide
First slide