099-4544744Mon - Sat 8.00/18.00

โปรแกรม CR220 เชียงราย 4 วัน 2 คืน by Bemotour

 • วันที่1 เชียงราย

  18.00 น. นัดพบที่ปั้ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยทีมงานบีโม่ทัวร์คอยให้การตอนรับ (บริการขนมปังพร้อมน้ำดื่ม)

  19.00 น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่เมืองเชียงราย

 • วันที่2 วัดร่องขุ่น พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยผาฮี้ ไร่ชาฉุยฟง จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ ดอยแม่สลอง

  06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเมืองเชียงราย นำคณะทัวร์ไปชมศิลปะอันอ่อนช้อยสถาปัตยกรรมแบบพุทธศิลป์ โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ณ วัดร่องขุ่น

  07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่1) (โจ๊ก กาแฟ โอวัลติน) จากนั้นเดินทางต่อไปยังพระตำหนักดอยตุง นำท่านชมพระตำหนักของสมเด็จย่าที่เคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วม ระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสามารถชมความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบจากนั้นเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนที่มีการประดับไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาว มี รูปปั้นเด็กตัว หรือความต่อเนื่องเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของสวนแห่งนี้

  12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านไป ดอยผาฮี้ แหล่งปลูกกาแฟที่ขึ้นชื่อของเชียงราย หมู่บ้านผาฮี้ เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า ที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่สามารถเดินชมบรรยากาศรอบหมู่บ้านได้แบบสบายๆ บ้านแต่ละหลังจะปลูกเรียงลดหลั่นกันไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภูเขาและป่าไม้ที่เขียวขจี ให้ท่านได้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ

  12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่2) จากนั้นนำคณะทัวร์ชมทุ่งนาที่ปลูกลดหลั่นไปตามไหล่เขาที่ นาขั้นบันไดแม่กลางหลวง

  14.00 น.นำคณะเดินทางต่อไปยัง จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขียวเขาสลับซ้อนไปจนสุดขอบฟ้าได้แบบพาโนรามา

  15.00 น.นำคณะเดินทางไปไร่ชาฉุยฟง แหล่งปลูกชาชั้นดี บนเนื้อที่กว่า1,000 ไร่ ซึ่งอยู่บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,200 เมตร ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับที่พัก ดอยแม่สลอง พักผ่อนตามอัธยาศัย

  18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • วันที่ 3 พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสฤตมหาสันติคีรี สุสานนายพลต้วน วัดห้วยปลากั้ง

  07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) สัมผัสอากาศหนาวบริสุทธิ์บนดอยแม่สลอง

  08.00 น. นำคณะทัวร์ไปนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสฤตมหาสันติคีรี ซึ่งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของดอยแม่สลอง จากนั้นเดินทางเข้าเคารพ สุสานนายพลต้วน ผู้พัฒนาดอยแม่สลอง ระหว่างทางท่านสามารถพบเห็นนางพญาเสือโคร่งทั้ง2ข้างทาง แวะชิมชาคุณภาพดี ชาอู่หลงที่ไร่ชา101 พร้อมให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ไร่ชาอย่างจุใจ

  12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)จากนั้นนำคณะทัวร์ไปวัดห้วยปลากั้ง ชม พบโชคธรรมเจดีย์ เจดีย์เอกของทางวัดที่มีความสูงถึง 9 ชั้น ซึ่งเป็นศิลปะจีนผสมกับล้านนา ทางขึ้นมีรูปปั้นมังกรคู่คอยปกปักษ์อยู่หน้าเจดีย์ นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสูงถึง 79 เมตร และที่สำคัญภายในองค์เจ้าแม่กวนอิมเราสามารถขึ้นลิฟท์ไปเพื่อชมวิววัดห้วยปลากั้งจากมุมสูง ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

  18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหารเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระในการท่องเที่ยวตัวเมืองเชียงราย

 • วันที่ 4 วัดร่องเสือเต้น วัดศรีโคมคำ พระเจ้าตนหลวง

  07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7)

  08.00 น. นำคณะทัวร์ไปวัดร่องเสือเต้นหรือ วัดสีน้ำเงิน ชมศิลปะอันอ่อนช้อยสถาปัตยกรรมแบบพุทธศิลป์ โดย พุทธา กาบแก้ว หรือที่คนรู้จักในนาม “สล่านก” ลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ” สีขาวมุก

  09.30 น.เดินทางต่อไปยัง วัดศรีโคมคำ ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา ภายในประดิษฐาน “พระเจ้าตนหลวง” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปั้นปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะสกุลช่างเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในดินแดนล้านนา

  12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) จากนั้นนำคณะเดินทางกลับกรุงเทพ

  23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงานบีโม่ทัวร์

วีธีการจองทัวร์

1. แจ้งรหัสโปรแกรมที่ลูกค้าสนใจ ได้ที่เบอร์ด่วน 099-4544744 เบอร์Office 02-0237270 หรือที่ LINE ไอดี bemotour

2. สอบถามที่นั่งที่ว่าง

3. จากนั้นทำการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อวางมัดจำ ท่านล่ะ 1,000 บาท และชำระมัดจำเพิ่มก่อนการเดินทาง 7 วัน อีก ท่านล่ะ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือ อีก 2,600 บาท ชำระวันเดินทาง

ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

4. ส่งสลิปโอนเงินมาที่ E-mail : bemotour21@gmail.com หรือ Line ID : bemotour พร้อมระบุชื่อ เบอร์โทร ติดต่อกลับและเบอร์สำรอง

5. ส่งชื่อ นามสกุล พร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิกที่จะเดินทางทุกท่าน เพื่อทำประกันภัยก่อนการเดินทาง

โอนมัดจำได้ที่เลขบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ 9407148320 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารไทยพานิช 4063973563 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารกรุงไทย 6612030933 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารกสิกรไทย 1141773530 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ธนาคารกรุงไทย 0170264769 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ในกรณีลูกค้าต้องการยกเลิกการจองทัวร์

ทางทีมงานต้องขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ เนื่องจากทีมงานได้ส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะ จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานไม่สามารถคืนเงินมัดจำลูกค้าได้

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดภายใน 7 วัน

8,9

Fabulous (Based on 34 reviews)

Vero consequat cotidieque ad eam. Ea duis errem qui, impedit blandit sed eu. Ius diam vivendo ne.

First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide