099-4544744Mon - Sat 8.00/18.00

โปรแกรม JT220 จันทบุรี 3 วัน 2 คืน 5,400 บาท by Bemotour

 • วันที่1 เกาะเปริด บาหลีเมืองไทย ผาสุกนิรันดร์ ล่องแพเปียก ชมป่าชายเลน ดูเหยี่ยวแดง กินปู

  06.00 น. นัดพบที่ปั้ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยทีมงานบีโม่ทัวร์คอยให้การตอนรับ (บริการขนมปังพร้อมน้ำดื่ม)

  06.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จันทบุรี

  11.00 น. เดินทางถึงเกาะเปริด ที่ได้รับขนานนามว่า “บาหลีเมืองไทย” จากนั้นนำคณะทัวร์เดินขึ้นไปชมวิวที่ผาสุขนิรันดร์ ให้ทุกท่านได้เก็บภาพประทับใจและจิบกาแฟที่ร้าน Sky View cafe ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไปโฮมสเตย์

  12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) จากนั้นเข้าที่พักโฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

  15.00 น. จากนั้นนำท่านไปล่องแพเปียก ชมป่าชายเลน ดูเหยี่ยวแดง

  18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลกันอย่างจุกจุก หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • วันที่2 น้ำตกพลิ้ว สถูปพระนางเรือล่ม อลงกรณ์เจดีย์ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ชุมชนริมน้ำจันทรบูร ศาลหลักเมืองจันทบุรี หาดเจ้าหลาว

  07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าจันทบุรี บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

  08.30 น. นำท่านเดินทางไปชม น้ำตกพลิ้ว ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามและขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี ประกอบด้วยสายธาร 2 สาย สายหนึ่งไหลลดหลั่นผ่านซอกหินผา อีกสายหนึ่งมีขนาดเล็กกว่า แต่ไหลลงมาจากผาสูง 20 เมตร ทั้งสองสายไหลมารวมกันในแอ่งเบื้องล่าง น้ำในแอ่งใสสะอาด จนสามารถมองเห็นหินและทรายที่ลึกลงไปกว่า 2 เมตร ภายในน้ำตกพริ้ว มีปลาใหญ่น้อยหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ "ปลาพลวงหิน" นอกจากนี้ภายในน้ำตกพลิ้วยังมี สถูปพระนางเรือล่มและอลงกรณ์เจดีย์

  10.30 น. จากนั้นนำท่านไปชม อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หรือ โบสถ์คริสต์ ที่เป็นอันซีนไทยแลนด์ ให้คณะทัวร์ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ จากนั้นนำท่านเดินเลาะริมน้ำย่านเมืองเก่าชมวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำจันทรบูร

  13.30 น. นำท่านไปไหว้ขอพรศาลหลักเมืองจันทบุรีเป็นศาลคู่บ้านคู่เมือง และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดจันทบุรี ที่ชาวจันทบุรีเคารพนับถือ เป็นศาลที่อยู่คู่กับเมืองจันทบุรีมาช้านาน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าตากในปี พ.ศ. 2310 ซึ่งแต่เดิมน่าจะสร้างด้วยศิลาแลง แต่ชำรุดทรุดโทรม จนไม่ปรากฏให้เห็นรูปทรงเดิม ต่อมาเห็นเป็นเพียงศาลไม้ อยู่ระหว่างต้นข่อย 2 ต้น ภายหลังได้มีการก่อสร้างศาลและหล่อองค์เจ้าพ่อหลักเมืองขึ้นมาใหม่

  14.30 น. นำคณะทัวร์เขาพักโรงแรมที่หาดเจ้าหลาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

  18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) หลังอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • วันที่3 วัดปากน้ำแขมหนู จุดชมวิวเนินนางพญา

  07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าเมืองจันทบุรี บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6)

  08.30 น. นำคณะทัวร์ไปยังวัดปากน้ำแขมหนู ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน สีสันโดดเด่น งดงามวิจิตรตระการตาด้วยลวดลายพื้นโบสถ์สีน้ำเงินตัดกับพื้นสีขาว คล้ายกับภาชนะลายครามที่ทำจากเซรามิกในสมัยโบราณ

  10.00 น. นำท่านเดินทางไปชมจุดชมวิวเนินนางพญา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ

  10.30 น.นำคณะเดินทางต่อไปยังวัดพระพุทธบาทภูควายเงิน นมัสการรอยพระพุทธบาท และท่านสามารถให้อาหารกระต่ายได้ ณ วัดแห่งนี้

  12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7)

  13.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางกรุงเทพฯระหว่างทางแวะให้ท่านซื้อของฝาก

  18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงานบีโม่ทัวร์

วีธีการจองทัวร์

1. แจ้งรหัสโปรแกรมที่ลูกค้าสนใจ ได้ที่เบอร์ด่วน 099-4544744 เบอร์Office 02-0237270 หรือที่ LINE ไอดี bemotour

2. สอบถามที่นั่งที่ว่าง

3. จากนั้นทำการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อวางมัดจำ ท่านล่ะ 1,000 บาท และชำระมัดจำเพิ่มก่อนการเดินทาง 7 วัน อีก ท่านล่ะ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือ อีก 2,400 บาท ชำระวันเดินทาง

ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

4. ส่งสลิปโอนเงินมาที่ E-mail : bemotour21@gmail.com หรือ Line ID : bemotour พร้อมระบุชื่อ เบอร์โทร ติดต่อกลับและเบอร์สำรอง

5. ส่งชื่อ นามสกุล พร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิกที่จะเดินทางทุกท่าน เพื่อทำประกันภัยก่อนการเดินทาง

โอนมัดจำได้ที่เลขบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ 9407148320 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารไทยพานิช 4063973563 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารกรุงไทย 6612030933 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารกสิกรไทย 1141773530 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ธนาคารกรุงไทย 0170264769 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ในกรณีลูกค้าต้องการยกเลิกการจองทัวร์

ทางทีมงานต้องขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ เนื่องจากทีมงานได้ส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะ จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานไม่สามารถคืนเงินมัดจำลูกค้าได้

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดภายใน 7 วัน

8,9

Fabulous (Based on 34 reviews)

Vero consequat cotidieque ad eam. Ea duis errem qui, impedit blandit sed eu. Ius diam vivendo ne.

First slide
First slide
First slide
First slide